[rev_slider Remedial-Teaching-main-baner]

Kosten

Indicatieve tarieven:23-remedial-teaching-rotterdam-de-analyze-kosten

• 45 minuten RT per sessie € 60,-
• Sessie beelddenken 45 min € 60,-
• Visueel screening 45 min € 60,-   incl.doorverwijzing
• Sessie Hoogbegaafd 45 min € 60,-
• Training ‘Ik leer anders’,4 sessies van 45 min,   incl. werkboek: € 279,-
• Contact met school/ externe instanties (reg. uurtarief) € 60,-
• Dyslexie screenings test  € 250,-   (incl. intake- en eindgesprek, verslaglegging)
Eventueel bijkomende kosten zijn:
• Alle voorkomende werkzaamheden rond een onderzoek:   vooronderzoek, handelingsplan, verslaggeving
• Extra begeleiding
• Werkzaamheden t.b.v. school en voorbereiding
• Rapportage
• Evaluatie na een begeleidingsperiode
• Opstellen handelingsplan
• Voorbereiding van vakantiemateriaal
De afgesproken lestijden zijn bindend. De tijd is voor een langere periode gereserveerd voor uw kind. Indien het mogelijk is, kan naar een vervangende lestijd gezocht worden.
Indien normale lestijden niet haalbaar zijn, kan bij sommige leerlingen een uitzondering gemaakt worden voor andere lestijden.
De standaard kosten worden aan het begin van de maand betaald. Extra kosten worden verrekend bij de eerstvolgende maand.

 

De investering in jezelf is voor eeuwig
***