[rev_slider Remedial-Teaching-main-baner]

Materiaal Remedial Teaching

De Analyze beschikt over verschillende materialen, om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen. Materiaal ter voorbereiding CITO of entreetoets – vaardigheden trainen.

07-remedial-teaching-rotterdam-de-analyze-materiaal-01

 

Problemen op gebied van:
 
• Leren
• Gedrag
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Dyslexie onderzoek
• Dyscalculie
• Faalangst
• Werkhouding
• Spelling
• Rekenen
• Taal
• Begrijpend lezen
• Schrijfvaardigheid
• Motivatie
• Rekenen
• Begrijpend lezen
• Studievaardigheden
• Wereldoriëntatie
• Taal, spelling

 

Materialen en communicatie:
 
• Ict-technieken
• Orthodidactische materialen
• Spelvormen
• Middelen zoals klei en verf
• Sociaal emotionele ontwikkeling
• Werkbladen, schriften en boeken
• Huiswerkmateriaal
• Eigen materiaal
• Woordbetekenis
• Ontleden met persoonsvorm
• Faalangst
• Werkhouding

 

Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt,heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren
***