[rev_slider Remedial-Teaching-main-baner]

De Remedial Teaching Praktijk

Bij de Analyze starten wij altijd met een intakegesprek. Daarin proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie alsmede in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk. Voorbeelden hiervan zijn:

• Lezen
• Rekenen04-remedial-teaching-rotterdam-de-analyze-de-praktijk
• Taal en spelling
• Schrijven
• Motoriek
• Concentratie
• Faalangst
• Beelddenken
• Gedragsproblemen
• Sociaal – emotionele problemen
 

Na het intakegesprek en enkele testen kunnen wij inschatten waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is, wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat welke doelen bereikt moeten worden. De begeleiding die dan volgt heet: Remedial Teaching. Dit is altijd maatwerk, aangepast op de behoeften van de leerling. De behandeling vindt plaats gedurende 6 weken tot een geheel schooljaar, minstens 1 keer per week. De bedoeling is dat de leerling na deze periode weer met z’n eigen groep kan meedraaien.

05-remedial-teaching-rotterdam-de-analyze-de-praktijk-01Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en Remedial Teacher. Als u toestemming verleent, wordt contact opgenomen met de school van uw kind. De Analyze maakt gebruik van verschillende materialen:
• Computerprogramma’s
• Spelvormen
• Orthodidactische materialen
 
06-remedial-teaching-rotterdam-de-analyze-de-praktijk-02

De combinatie van deze middelen heeft als doel te zorgen voor een goede leerlijn met voldoende afwisseling. Een leerlijn waarbij uw kind geholpen wordt om met meer plezier naar school te gaan.